+372 56 217 447 | liis@timewaver.ee

Mis on TimeWaver?

stress ja stressi leevendamine timewaver infovälja teraapia

 

TimeWaver™ kvantseadmete abil saab teostada psühhosomaatiliste protsesside diagnostikat.

Samuti saab seadmete abil toetada kehalist tervenemist rakutasandil.

Meie teenused

stress ja stressi leevendamine timeweaver aitab infovälja teraapia

 

TimeWaver™ seadmetega teostatav sageduse teraapia on mõeldud inimestele, kes soovivad oma füüsiliste ja/või vaimsete probleemide algpõhjused üles leida ja need ka lahendada.

Meie fookuseks on tuleviku tervishoid!

Hinnad

Konsultatsiooni hind on vaid 20 € !

Konsultatsiooni käigus kaardistame kliendi põhiprobleemi ning probleemi lahenduseks vajalikud tegevused.

valu ja valuravi

TimeWaveri™ süsteemi teaduslik taust

Infoväli on miski, kus vaimsed ja füüsikalised protsessid ühenduvad ja jäävad sinna infomustritena püsima. Inimeste mõtted ja tunded salvestuvad infovälja, nii nagu selles on meie minevik, olevik ja ka potentsiaalne tulevik. Erinevad teaduslikud uuringud viitavad juba ammu sellele, et inimene ei ole oma põhiolemuselt lihtsalt keemiliste reaktsioonide kogum, vaid pigem energeetiline laeng. Kuna me kujutame koos teiste inimestega ja teiste elusolenditega energiakogumit, siis olemegi ühenduses ka ühendinfoväljas.

Infovälja on püütud defineerida ja selgitada juba sajandeid mitmed juhtivad teadlased. Näiteks nimetas C.G. Jung seda kollektiivseks alateadvuseks, R. Sheldrake aga morfogeeniliseks väljaks. Iidsed indiaani tekstid nimetavad välja aga Akasha kroonikaks. A. Einstein selgitus välja olemuse kohta oli “ookean” – väli on asjadevahelises ruumis esinevate mikroskoopiliste võngete ookean, mis lainetab sünkroonselt kõigi Universumis leiduvate osakestega ja omakorda toetab nende subatomaarsete osakeste liikumist. Nobeli preemia laureaadid ja kvantfüüsika kaks rajajat N. Bohr ja E. Schrödinger veendusid teaduslike uuringute põhjal, et kvantfüüsilised protsessid on liideseks teadvuse ja mateeria vahel.

TimeWaver Eesti blogi

Miks TimeWaver?

TimeWaver teraapia abiga leiad üles põhjused, miks elu ei edene.

Kui sul on stress, depressioon, üksindustunne või tunned et ei saa elus hakkama, siis meie aitame sind.

Tuvastame koos sinu tervise-või muude eluprobleemide põhjused ning korrastame sinu infovälja. Selle tulemusel paraneb energeetiline ning psühho-emotsionaalne seisund ja sinu elu hakkab paremini edenema.

Konsultatsioon

Esmase konsultatsioon 30 min – 

hind vaid 20 €!

Esmase konsultatsiooni käigus tutvustame lähemalt TW tehnoloogiat ning kaardistame kliendi põhiprobleemi lahenduse käigu.

Põhiseanss

Esmase konsultatsiooni järgne põhiseanss 1,5 h – 100 €

Analüüsime juba eelnevalt konsultatsiooni käigus püstitatud probleemide algpõhjuseid.

Kordusseansid

Kõik järgmised seansid ehk kordusseansid on 1 h – 60 €

Korduvseansside eesmärk on vaadata üle kliendi muutused ning teha vahekokkuvõte.