+372 56 217 447 | liis@timewaver.ee

TimeWaver Eesti Keskus

TimeWaver™ tehnoloogia abil saad ligipääsu infoväljale, kus kohtuvad mõtted, tunded ja tahe. See võimaldab analüüsida inimest erinevatel tasanditel tervikliku olendina.

TimeWaver Eesti Keskus käivitas oktoobrist 2016 pilootprojekti, mille pikkus on 1 aasta ja mille abil otsime neid kriteeriume, mis lubavad parimal moel hinnata inimese subjektiivset heaolu ja selle muutumist. See otsimine toimub läbi praktika, mille käigus iga osaleja leiab just talle sobiva metoodilise lahenduse. Pilootprojekti käigus otsime just nimelt praktilisi lahendusi konkreetsete inimeste konkreetsetele probleemidele.

Perspektiviis loodetakse luua eeldused nn isetervendamise gruppide kujunemiseks, mille baasilt oleks võimalik juba ellu kutsuda suurem teaduslik uuring, kus gruppide tegevust jälgitakse ja kaardistatakse umbes 5 aasta jooksul.

Käesolevasse piltootprojekti on mh kaasatud oma eriala asjatundjad personaalse ennetava meditsiini valdkonnast. Aitame projektis osalejatel läbi regulaarsete loengute ja praktikate oma senist eluviisi korrastada. Projekti raames viiakse läbi vabavaraline küsimustik subjektiivse heaolu hindamiseks, mis võimaldavad võrdlusi normrühma ja katserühmade vahel. Tulemusi skooritakse statistiliste andmetöötluse meetoditega. Projekti probleemkohana on püstitatud inimeste subjektiivse enesetunde ja elukvaliteedi seos oma tervise eest, isikliku vastutuse võtmise läbi.

Oleme tänaseks leidnud 18 projektis osalejat vanuses 18-70, kellele teevad muret südame rütmihäired, kõrgvererõhutõbi või mõni muu südameveresoonkonnaga seonduv ebakõla.
Üks meie pilootprojekti eripära saab olema selles, et osalejad kannavad ise enda projektis osalemise kulud personaalse nõustamise ja grupiloengute eest. See on osa vastutuse võtmise protsessist. Küsimustiku, selle analüüsimise ja küsitluse läbi viimise kulud kannavad sponsorid.

Mida me ootame osalejalt?
Et ta on valmis
* regulaarselt ja süsteemselt pingutama ehk enda mugavustsooni avardama
* osalema aktiivselt praktikapäevadel ja loengutel
* lugema lisamaterjale
* rakendama õpitut oma elus, igapäevastes tegemistes

Mida me pakume osalejale?
* temaatilisi loenguid ja kirjandust (eesti ja/või inglise keeles)
* ühiseid harjutamisi praktikapäevadel
* mentorlust ja juhendamist
* regulaarset tagasi- ja edasisidestust (aitame aru saada, kuidas on seni läinud ja kuidas tõhusamalt rakendada juurdeõpitut)

Pilootprojekt alustab oktoobris 2016 ning kestvus on 1 aasta. Esimesel kuul läbitakse esimene loengusari ja praktika ning kohtutakse nii meediku kui ka TimeWaveri terapeudiga, et põhjalikult kaardistada algne seisund ning valida asjakohane metoodika. Järgnevad viis kuud läbitakse igakuine loengu ja praktikapäev ning kohtutakse kas siis meediku või terapeudiga vastavalt koos valitud programmile. Teisel poolaastal kohtutakse kahel korral üle kolme kuu. Tasuda on vaja ainult nende kuude eest, kus toimuvad uuringurühmapoolsed tegevused.

Uuringut viib läbi TimeWaver Eesti, kus uuritakse seda, millest sõltub inimese subjektiivse heaolu seisund ja kui palju ta ise seda mõjutada saab.
Rohkem infot ja lisaküsimuste korral võta ühendust meili teel: admin@timewaver.ee või helista telefonil 5179864