+372 56 217 447 | liis@timewaver.ee

TimeWaver Eesti Keskus

TimeWaver™ tehnoloogia abil saad ligipääsu infoväljale, kus kohtuvad mõtted, tunded ja tahe. See võimaldab analüüsida inimest erinevatel tasanditel tervikliku olendina.

TimeWaver Eesti Keskus käivitas oktoobrist 2016 teadusliku uuringu pilootprojekti, mille pikkus on 1 aasta ja mille abil otsime neid kriteeriume, mis lubavad parimal moel hinnata inimese subjektiivset heaolu ja selle muutumist. See otsimine toimub läbi praktika, mille käigus iga osaleja leiab just talle sobiva metoodilise lahenduse. Me ei tee uuringut uuringu pärast vaid otsime just nimelt praktilisi lahendusi konkreetsete inimeste konkreetsetele probleemidele.

 

Loome eeldused nn isetervendamise gruppide kujunemiseks, mille tegevust jälgime ja kaardistame baasuuringu raames umbes 5 aasta jooksul. Projekti juhivad oma eriala asjatundjad personaalse ennetava meditsiini valdkonnast. Aitame uuringus osalejatel läbi regulaarsete loengute ja praktika oma senist eluviisi korrastada. Seejuures kasutame rahvusvaheliselt valiidseid katseteste, mis võimaldavad võrdlusi normrühma ja katserühmade vahel. Andmeid tõlgendame statistiliste andmetöötluse meetoditega. Uurimise probleemiks on inimeste subjektiivse enesetunde ja elukvaliteedi seos isikliku vastutuse võtmise ning TimeWaver™ tehnoloogia võimalike mõjudega.

Oleme tänaseks leidnud 20 uuringus osalejat vanuses 18-70, kellele teevad muret südame rütmihäired, kõrgvererõhutõbi või mõni muu südameversoonkonnaga seonduv ebakõla.
Üks meie eeluuringu ja ilmselt ka baasuuringu eripära saab olema see, et osalejad kannavad ise enda uuringuga kaasnevad kulud. See on osa vastutuse võtmise protsessist.

Mida me ootame osalejalt?
Et ta on valmis
* regulaarselt ja süsteemselt pingutama ehk enda mugavustsooni avardama
* osalema aktiivselt praktikapäevadel ja loengutel
* lugema lisamaterjale
* rakendama õpitut oma elus, igapäevastes tegemistes

Mida me pakume osalejale?
* temaatilisi loenguid ja kirjandust (eesti ja/või inglise keeles)
* ühiseid harjutamisi praktikapäevadel
* mentorlust ja juhendamist
* regulaarset tagasi- ja edasisidestust (aitame aru saada, kuidas on seni läinud ja kuidas tõhusamalt rakendada juurdeõpitut)

Pilootprojekt alustab oktoobris 2016 ning kestvus on 1 aasta. Esimesel kuul läbitakse esimene loengusari ja praktika ning kohtutakse nii meediku kui ka TimeWaveri terapeudiga, et põhjalikult kaardistada algne seisund ning valida asjakohane metoodika. Esimese kuu omaosalustasu on 150 €. Järgnevad viis kuud läbitakse igakuine loengu ja praktikapäev ning kohtutakse kas siis meediku või terapeudiga vastavalt koos valitud programmile. Teisel poolaastal kohtutakse kahel korral üle kolme kuu. Teisest kuust alates on omaosalustasu 80 € ehk ühe aasta jooksul 7 x 80 € (tasuda on vaja ainult nende kuude eest, kus toimuvad uuringurühmapoolsed tegevused).

Uuringut viib läbi TimeWaver Eesti Keskus, kus uuritakse seda, millest sõltub inimese subjektiivse heaolu seisund ja kui palju ta ise seda mõjutada saab.
Aivar Haller – TimeWaver mentor
Liis Kuurme – TimeWaver terapeut ning TimeWaver esindaja Baltikumis ja Soomes
Dr MED Riina Raudsik 
Dr MED Tiina Keldrima

Rohkem infot loe all ja lisaküsimuste korral võta ühendust meili teel: admin@timewaver.ee või helista telefonil 5179864